Người đứng trạch đun nước, mở van nước, bật điện sáng

http://www.arakhne.org/redirect.php?url=https://moving-house.business.site/posts/5837378000023189621

Sau khi tiến hành lễ nhập trạch xong xuôi, chủ nhà sẽ tiến hành đun nước. Việc đun nước tượng trưng cho cuộc sống mới sôi động, tài chính dồi dào. Mặt khác, đun nước còn có ý nghĩa khai bếp, dâng trà mời thổ địa,