Published News

פענוח מקרה הרצח

https://whokilledthecouplekadourikeky308.webs.com/apps/blog/show/48418230-1502-1497-1512-1510-1495-1488-1514-1492-1494-1493-1490-1499-1491-1493-1512-1497-

את הזוג כדורי הכרתי ברמה האישית בצורה די שטחית מהשכונה. בעיקר את יהודה. יהודה ותמר כדורי היו תושבים ותיקים מאוד בשכונה, גידלו פה את ילדיהם וחיו פה את חייהם. יהודה היה נוהג לפקוד את בתי הכנסת בשכונה באדיקות, היה

מקרה הרצח של הזוג כדורי

http://whokilledthecouplekadouriczyy895.wpsuo.com/my-rzh-t-hzwg-kdwry-1

את הזוג כדורי הכרתי ברמה האישית בצורה די שטחית מהשכונה. בעיקר את יהודה. יהודה ותמר כדורי היו תושבים ותיקים מאוד בשכונה, גידלו פה את ילדיהם וחיו פה את חייהם. יהודה היה נוהג לפקוד את בתי הכנסת בשכונה באדיקות, היה